Miljö och klimat!

Miljöpolicy
Amicus arbetar med försäljning av kosttillskott till grossist, butiker och e-handel i Sverige. 

Vår ambition är att ständigt förbättra vårt miljöarbete och förebygga miljöbelastningar i vår verksamhet. Det ska vi göra genom att

* Sätta krav på våra leverantörer vid inköp av råvaror och förpackningsmaterial
* Undvika onödig slutförpackning av våra produkter (tex plasttråg och krympfilm)
*Välja leverantörer och lager med aktivt miljöarbete, tex  ISO14001
* Välja leverantörer och lager som till största delen använder förnybara energikällor
* Optimera våra transporter genom planering och samleveranser        
* Undvika tjänsteresor och istället ha digitala möten om möjligt. 
* Informera våra kunder via vår hemsida om våra miljömål så de kan göra medvetna val. 

 Amicus ska följa tillämplig lagstiftning och förordningar. Vi arbetar enligt modellen PDSA: Plan-Do-Study-Act (Planera-Genomföra- Studera-Agera). Amicus är ett småskaligt företag där miljöpolicyn tas fram och genomförs av ledningen. Vår miljöpolicy ska ligga till grunden för våra miljömål i vårt miljöledningssystem.  

 

Hälsan i fokus

Hälsa är viktigt för oss, det är det var arbetar med varje dag. Vi arbetar enligt "säkra kosttillskott till konsument" för att kunna erbjuda hälsosamma bra produkter med hög kvalitet. God hälsa är en förutsättning för utveckling av individ och samhälle. 


Energi till alla

Vi försöker välja samarbetspartner med hållbar energi och aktivt miljöarbete. På kontoret är vi noga med att inte ha elektronik på stand-by. Vi undviker att resa utan sköter våra möten digitalt.


Slösa inte!

Vi använder endast vegetariska råvaror i våra produkter. Det tar inte lika mycket av jordens resurser. Vi använder en del plast i våra burkar, för att produkterna ska vara hållbara länge och vara lämpliga för livsmedel. Däremot har vi tagit bort all onödig plast i våra sekundärförpackningar.


Transporter och resande

Vi försöker optimera våra transporter av varor genom att samtransportera med andra. Vi planerar i förväg så vi kan ta klimatsmarta transporter. 
Vi äter vegetariskt och har bara vegetariska produkter i vårt sortiment. Vi uppmuntrar aktivt alla att övergå till vegetarisk kosthållning. 


Uppförandekod

Vi har en uppförandekod som våra leverantörer får skriva på en så kallad "code of conduct" som handlar om att företaget ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt bra sätt.