Miljö och klimat!

Det är inte alltid lätt att som litet företag kunna kontrollera sina leverantörer, därför är vi glada att vi hittat så bra samarbetspartners. Läs mer om vår miljö och hållbarhetsarbete här nedan. 

Hälsan i fokus

Hälsa är viktigt för oss, det är det var arbetar med varje dag. Vi arbetar enligt "säkra kosttillskott till konsument" för att kunna erbjuda hälsosamma bra produkter med hög kvalitet. God hälsa är en förutsättning för utveckling av individ och samhälle. 


Energi till alla

Vi försöker välja samarbetspartner med hållbar energi och aktivt miljöarbete. På kontoret är vi noga med att inte ha elektronik på stand-by. Vi undviker att resa utan sköter våra möten digitalt.


Slösa inte!

Vi använder endast vegetariska råvaror i våra produkter. Det tar inte lika mycket av jordens resurser. Vi använder en del plast i våra burkar, för att produkterna ska vara hållbara länge och vara lämpliga för livsmedel. Däremot har vi tagit bort all onödig plast i våra sekundärförpackningar.


Transporter och resande

Vi försöker optimera våra transporter av varor genom att samtransportera med andra. Vi planerar i förväg så vi kan ta klimatsmarta transporter. 
Vi äter vegetariskt och har bara vegetariska produkter i vårt sortiment. Vi uppmuntrar aktivt alla att övergå till vegetarisk kosthållning. 


Uppförandekod

Vi har en uppförandekod som våra leverantörer får skriva på en så kallad "code of conduct" som handlar om att företaget ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt bra sätt.